สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคต
HUAIKHOT District Public Health Office

link News

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566

มอบบ้านให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ​

ทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง)​

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ​

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาธารณสุขสู่การปฏิบัติ​

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ​

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต​

ออกกำลังกาย ทุกวันพุธ​